Vervolgcursus salarisadministratie

Deze cursus is een vervolg op de basiscursus, welke in het kort herhaald wordt en waarin complexere onderwerpen behandeld zullen worden.

O.a. komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Bruto-netto berekeningen inclusief werkgeverslasten (loonkosten calculaties)
 • Verwerking pensioenen in de salarisadministratie (minimale werkgeversbijdrage, maximale premie etc.)
 • Pensioenloonberekeningen aanmaken (toepassing Gliding Scale en diverse vrijstellingen)
 • Kenmerken dienstverband
 • Behandeling Landsverordening op de Loonbelasting 1976
 • Inhoudingsplichtige & Verzekeringsplicht
 • Cessantiawetgeving, -berekeningen en hoe kan je het voorkomen? 
 • Loonkostenbesparende maatregelen & tips
 • Fiscaalvriendelijk belonen
 • Begeleiden controles van de BAB en SVB
 • Behandeling BAB-case
 • Expatriate salarissen (nieuwe wetgeving)
 • Stagiaire vergoedingen, verlonen of niet?
 • Loonbestanddelen SVB
 • SVB Loonderving procedure en handelswijze werknemer (80%, onbetaalde wachtdagen, 'betrekkelijke korte tijd' doorbetalen artikel 7A:1614c BW etc.)
 • Sociale wetgevingen
 • Arbeidsregeling 2000: overwerkvergoedingen en -percentages (SVB loongrens, maaltijdverplichting, afronding overuren etc.)
 • Artikel 45 gevallen (losse hulpen/hulpkrachten) en opnemen in de Verzamelloonstaat
 • Beoordelen of er salarisadministratie gevoerd moet worden (hulpkrachten)
 • Belangrijke payroll gerelateerde websites
 • Opstellen bezwaren op aanslagen (procedure, adressen, voorbeelden)

Tijdens deze cursus krijgt de cursist de tijd om veel voorkomende problemen of onduidelijkheden te bespreken en gezamenlijk een juiste oplossing te zoeken. Deze cursus wordt gegeven in het Nederlands.

Deze cursus zal op 5, 6 en 7 september 2018 plaatsvinden op Curaçao. 
De kosten bedragen ANG 1.350*.

*inclusief lunch en cursusmateriaal.

Geïnteresseerd? Vul het formulier hieronder in om te registreren voor deze cursus

Cursist

Werkgever (invullen indien werkgever cursus betaalt)

Betaalwijze

* Curaçao: gaarne ANG 1.350,00 overmaken op MCB rekeningnummer 21.66.97.06 t.n.v. CPC te Willemstad.

Onze Cliënten

Onze Cliënten